VL - illustration
Wijnbouw in België

De appellaties

De soorten appellaties

AOP: Appellation d’Origine Protégée (Beschermde Oorsprongsbenaming)

Het gaat om de appellatie AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), maar voor alle landen van de Europese Unie. Op deze manier wordt hetzelfde systeem gehanteerd over heel Europa. Voor de appellatie AOP moet aan uiterst strikte voorwaarden voldaan worden op een beperkt productiegebied: druivenrassen, rendement, snoeiwijze, … Het product dat eruit voortkomt moet in die streek geproduceerd worden. De Belgische AOP’s uit Wallonië worden beheerd door de Association des Vignerons Wallons (Vereniging van Waalse Wijnbouwers).

IGP: Indication Géographique Protégée (Beschermde Geografische Aanduiding) (vroeger “Landwijn”)

De appellatie IGP is ontstaan uit de wens vanuit Europa om het identificatiesysteem van de producten uit te breiden in functie van hun oorsprong. Deze aanwijzing duidt op een product waarvan de eigenschappen nauw verbonden zijn aan de geografische zone waar op zijn minst de productie of verwerking ervan plaatsvindt.

De huidige appellaties

AOP Hagelandsewijn
gelegen in het Hageland.

AOP Haspengouwse Wijn
gelegen in de Vlaamse Haspengouw.

AOP Heuvellandse Wijn
gelegen in de regio van de Monteberg, Kemmelberg, Baneberg et Vidaigneberg.

AOP Côtes de Sambre et Meuse
strekt zich uit over het geografische onderbekken van de Maas (stroomafwaarts, stroomopwaarts, Oise en Samber).

IGP Jardins de Wallonie
omvat de hele Waalse wijnbouwregio

IGP Vlaamse Landwijn
omvat het hele Vlaamse Gewest.

Vins mousseux de qualité et crémants de Wallonie
heeft betrekking op het Waalse Gewest.

Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn
heeft betrekking op het Vlaamse Gewest.