VL - illustration
De coöperatieve

Filosofie

Vin de Liège is ontstaan in het hart van het Luikse verenigingsleven. De ambitie van de bezielers bestaat erin om aan te tonen dat een alternatief economisch model ook mogelijk is.

De coöperatieve vereniging Vin de Liège heeft zo een aantal doelen bepaald die het mogelijk maken om de onderneming in lijn te brengen met menselijke en milieuwaarden:

  • Een coöperatieve oprichten die een wijngaard van meer dan 10 hectare aanplant in de regio Luik
  • Kwalitatieve wijnen maken met respect voor het milieu
  • Een symbolische rol vervullen in de economische herontwikkeling van Luik
  • Werkgelegenheid en stages voor maatschappelijke re-integratie ontwikkelen
  • Een alternatief, sociaal bewust en duurzaam economisch model aanbieden met financiële rentabiliteit op lange termijn

Daarnaast streeft Vin de Liège ernaar om te werken met respect voor:

 de werknemers die de wijn maken door hen goede werkomstandigheden te bieden, persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken en door hen aan te moedigen om hun hele ziel te leggen in het beheer van de onderneming

  • het milieu door middel van een duurzaam en verantwoord gebruik van de hulpbronnen
  • de coöperanten door middel van een correct rendement op de investering, de mogelijkheid om concreet betrokken te worden en de trots om een project te ondersteunen waarbij positieve waarden centraal staan
  • de Luikenaars door hen samen te brengen in het kader van een net zo origineel als symbolisch initiatief en door kwalitatieve wijn te maken waarmee ze zich kunnen identificeren