VL - illustration
De coöperatieve

Het verhaal

Een idee dat recht uit de grond komt

Het idee om in de Luikse regio aan wijnbouw te doen borrelde op toen de activiteiten van de vzw La Bourrache, een bedrijf voor vorming door arbeid dat gronden exploiteert in de hoger gelegen regio’s van Luik, van start gingen. De flanken van de Citadel en de terreinen gelegen in de Maasvallei werden in het verleden immers reeds gebruikt voor wijnproductie.

Zodra het project gelanceerd werd, oversteeg het snel het kader van deze vzw om uit te groeien tot een echt economisch project van grote omvang. De projectbezielers hebben zich dan laten omringen door adviseurs (wijnbouwers, boomkwekers en consultants uit België, Duitsland en Frankrijk) met het oog op de aanleg van een wijndomein in Luik.

Een diepgaande haalbaarheidsstudie die in september 2009 aangevat werd, heeft zich achtereenvolgens gebogen over de volgende thema’s:

  • de technische haalbaarheid om een kwalitatieve wijn te maken in België,
  • het bestaan van een markt om de Belgische producten aan de man te brengen,
  • de beschikbaarheid van gepaste gronden voor wijnproductie,
  • de economische haalbaarheid van het project, dat het voorwerp uitmaakt van een omvattend businessplan,
  • de mogelijkheid om wijn te maken waarbij aan biologische landbouw gedaan wordt.

Op basis van deze expertise werd het project als uitvoerbaar en economisch rendabel beoordeeld. De statuten van de onderneming werden dan opgesteld en een eerste oproep om coöperant te worden heeft het mogelijk gemaakt om een startkapitaal te verzamelen. De coöperatieve met sociaal oogmerk Vin de Liège werd opgericht op 21 december 2010.

In 2011 en 2012 hebben de actieve leden van Vin de Liège hun krachten gebundeld rond twee pijlers:

  • Het vastleggen van de technische keuzes met betrekking tot de wijngaard, de wijnen en de kelder
  • Het promoten van Vin de Liège om meer naamsbekendheid te krijgen en om nieuwe coöperanten, uit de privé- of institutionele sector, te overtuigen

De eerste druivenpluk gebeurde in de herfst van 2014. Dit heeft geleid tot de productie van 25.000 flessen, die voornamelijk op de markt gebracht werden vanaf 23 mei 2014 bij de officiële opening van de wijnkelder. Vin de Liège hoopt op termijn 100.000 flessen per jaar te kunnen produceren.